Định hướng nghiên cứu

1. Đặt vấn đề      Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng với các Website thông tin trực tuyến trong các lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu triển khai các hệ thố...

Chương trình đào tạo

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông phụ trách 2 ngành: Truyền thông và Mạng máy tính (Click vào đây để xem CTDT Kỹ sư TT và MMT) An toàn Thông tin(Click vào đây để xem CTDT Kỹ sư ATTT)  ...

An toàn thông tin

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG HỆ CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH AN NINH THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG, TIÊN TIẾN HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH VÀ TRUNG TÂM AN NINH THÔNG TIN, ĐẠI HỌC CÔN...

Giới thiệu Đoàn Khoa Mạng máy tính và truyền thông

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường ĐH CNTT có trên 700 đoàn viên, sinh viên chính quy đang học tập và sinh hoạt. Cùng với sự phát triển của khoa, tổ chức Đoàn cũng đạt được những bước tiến...

Cơ cấu tổ chức

Thông tin về cơ cấu tổ chức khoa Mạng máy tính và Truyền thông - UIT

Triết lý giáo dục

Thông điệp từ TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Mạng máy tính và Truyền thông, trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM.