Thông báo V.v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 9/2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 9 năm 2019, những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ về vp Khoa, thông tin như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi...

Thay đổi thời gian Hội đồng chấm Báo cáo TTDN

Thông báo Vì một số bạn còn bận lịch thi nên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng có sự thay đổi như sau: 1. Chiều 15/1/2019 Phòng C101 Danh sách đính kèm: Phong C101 C15_1 2. Chiều...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp 2018

Thông báo Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2018 nộp hồ sơ về văn phòng khoa từ ngày 15/3 đến ngày 23/3/2018. Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết thông tin về tín chỉ tích lũy và tình ...