BeeSight Soft tuyển Fresher Web/ Tester tháng 4/2018

Khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên khoa thông tin tuyển dụng Fresher tại công ty Beesightsoft. Mời các bạn sinh viên quan tâm tham gia ứng tuyển BeeSight Soft is looking for Fresher: Web/ T...