INTERNSHIP PROGRAM 2018 – KDDI Việt Nam HCM-GNOC

Khoa MMT&TT gửi đến các bạn sinh viên thông tin chương trình thực tập dành cho sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường có khả năng giao tiếp tốt tiếng Anh tại KDDI Việt Nam HCM-GNOC Lợi í...

PwC Vietnam – Internship Recruitment Programme 2018

Khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên thông tin chương trình thực tập tại PwC Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ từ 1/8/2017 đến 10/09/2017. Thông tin chi tiết các bạn xem tại nội dung bên dưới và...