Thông báo về việc báo cáo Thực tập tốt nghiệp

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp như sau: Lớp ANTN2013: Do sinh viên thực tập chưa đủ thời gian quy định nên các bạn sẽ báo cáo trước Hội đ...

Thông báo v/v xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 như sau: ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu đủ điều kiện sau: Tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào ...