DSSV chưa hoàn thành học phí HK2 2015-2016.

Khoa MMT&TT thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2015-2016 (tính đến 24/4/2016).  Những sinh viên có tên trong danh sách (file đính kèm) phải hoàn thành học phí trước...

Thông báo về việc đăng ký các môn Đồ án

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc đăng ký các môn học Đồ án: Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng. Sinh viên gửi  đơn đăng ký Đồ án (file mẫu đính kèm) có...

Danh sách xử lý học vụ_cập nhật

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về danh sách xử lý học vụ mới cập nhật (file đính kèm XLHV KHOA MMT_20160404). Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đường link http://nc.uit.edu.vn/giao-vu/tho...

Bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Thông báo Những sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016, xem thông tin chi tiết trong cột ghi chú để nộp các giấy tờ bổ sung. Hạn chót nộp chứng chỉ AV, GDQP và trả các chi phí nợ : ngày...