TB GVPB Khóa luận +ĐA tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Sinh viên xem thông tin về GVPB Khóa luận và ĐATN trong các file đính kèm Thời gian liên hệ với GVPB từ hôm nay đến hết ngày 18/01/2016 Thời gian bảo vệ hội đồng Khóa luận tốt nghiệp: ngày 19/01-20/0...

TB thời gian nộp KLTN,ĐATN và TTDN

Thông báo thời gian nộp Báo cáo Khóa luận tốt nghiêp, Đồ án tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp như sau: 1. Khóa luận tốt nghiệp:(3 bản bìa mềm +3CD chương trình): ngày 04/01 ->05/01/2016. 2. Đồ á...

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 như sau: ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu đủ điều kiện sau: Tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào ...