Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2, năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014 cho Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27/12/2014 Địa điểm: Giảng đường 1,2,3 Thông tin chi...