Quyết định giao đề tài KLTN HK2 năm học 2018-2019

Khoa MMT&TT gửi Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2018-2019, sinh viên xem thông tin chi tiết trong link dưới Hệ chính quy: xem tại đây Hệ KSTN: xem tại đây Mọi thắc mắc sin...

Thay đổi thời gian Hội đồng chấm Báo cáo TTDN

Thông báo Vì một số bạn còn bận lịch thi nên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng có sự thay đổi như sau: 1. Chiều 15/1/2019 Phòng C101 Danh sách đính kèm: Phong C101 C15_1 2. Chiều...