Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018 như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi_xet_tn); Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT; Bản sao giấy khai si...

Thông báo v/v thay đổi thời gian nộp báo cáo KLTN

Khoa MMT&TT thông báo về việc thay đổi thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp về VP Khoa như sau: Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian để hoàn thành báo cáo được tốt hơn, VP Khoa đã dời n...