TB GVPB Khóa luận +ĐA tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Sinh viên xem thông tin về GVPB Khóa luận và ĐATN trong các file đính kèm Thời gian liên hệ với GVPB từ hôm nay đến hết ngày 18/01/2016 Thời gian bảo vệ hội đồng Khóa luận tốt nghiệp: ngày 19/01-20/0...

TB thời gian nộp KLTN,ĐATN và TTDN

Thông báo thời gian nộp Báo cáo Khóa luận tốt nghiêp, Đồ án tốt nghiệp và Thực tập doanh nghiệp như sau: 1. Khóa luận tốt nghiệp:(3 bản bìa mềm +3CD chương trình): ngày 04/01 ->05/01/2016. 2. Đồ á...

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 như sau: ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu đủ điều kiện sau: Tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào ...

Thông báo về việc đăng ký các môn Đồ án

Thông báo Những sinh viên đã đăng ký các môn học Đồ án (Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng) tự liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn, sau khi...

Danh sách sinh viên làm khóa luận

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận trong file đính kèm. Trân trọng Vp. Khoa NT505.G11_15-09-14(moi) (1)