Thông báo tuyển sinh Chương trình Kỹ sư tài năng 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên về việc tuyển sinh vào Chương trình Kỹ sư tài năng năm 2015 như sau: 1. Ngành đào tạo: An toàn Thông tin 2. Đối tượng tuyển sinh: Tất cả sin...

Thông báo chấm đồ án của thầy Vũ Trí Dũng

Các nhóm làm Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng lên gặp thầy Dũng báo cáo vào 1:30 chiều thứ 2 22-6-2015. Lưu ý các sinh viên trong nhóm phải đi đầy đủ để ký tên vào bảng điểm và phải ...