DSSV chưa hoàn thành học phí HK 2 năm học 2017-2018

Khoa MMT&TT chuyển đến sinh viên Thông báo của P.KHTC về việc những sinh viên chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2017-2018 (tính đến ngày 19/04/2018). Sắp đến kỳ thi cuối kỳ 2 rồi, sinh viên nha...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp 2018

Thông báo Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2/2018 nộp hồ sơ về văn phòng khoa từ ngày 15/3 đến ngày 23/3/2018. Sinh viên xem danh sách đính kèm để biết thông tin về tín chỉ tích lũy và tình ...