Cơ cấu tổ chức

Thông tin về cơ cấu tổ chức khoa Mạng máy tính và Truyền thông - UIT

Thông điệp từ trưởng Khoa

Thông điệp từ TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Mạng máy tính và Truyền thông, trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM.