PwC Vietnam – Internship Recruitment Programme 2018

Khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên thông tin chương trình thực tập tại PwC Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ từ 1/8/2017 đến 10/09/2017. Thông tin chi tiết các bạn xem tại nội dung bên dưới và...

Lịch trình chi tiết ngày hội UIT NET Day 2017

Ban tổ chức ngày hội Mạng máy tính và Truyền thông “UIT NET Day 2017” thông báo nội dung và lịch trình chi tiết ngày hội UIT NET Day 2017 – Ngày hội Mạng máy tính và truyền thông đầu tiên tại UIT sẽ ...

Master Scholarship, ANDA Lab, Soongsil University

ANDA Lab is seeking a high quality and enthusiastic Master’s Student to undertake research in the areas of Software-Defined Networking, Network Function Virtualization, Cloud Computing. In part...