Lịch trình chi tiết ngày hội UIT NET Day 2017

Ban tổ chức ngày hội Mạng máy tính và Truyền thông “UIT NET Day 2017” thông báo nội dung và lịch trình chi tiết ngày hội UIT NET Day 2017 – Ngày hội Mạng máy tính và truyền thông đầu tiên tại UIT sẽ ...

Thông tin Cuộc thi IoT Startup 2017

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin đến các bạn sinh viên về Cuộc thi IoT Startup 2017 Từ nay cho đến 30/04/2017, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) đang chào đón tất cả các dự án...