Thông báo đăng ký thực tập tại Trường ĐH CNTT

Hiện nay Trường ĐHCNTT có 02 suất thực tập dành cho sinh viên Khoa MMT&TT, sinh viên nào quan tâm liên hệ với VP Khoa trước ngày 17/03/2015. Yêu cầu: – Về network: sinh viên biết tất cả các...