Danh sách sinh viên đã đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Khoa MMT&TT gửi đến sinh viên danh sách sinh viên đã đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016.

Sinh viên kiểm tra thông tin (file đính kèm) và phản hồi về Văn phòng Khoa (nếu có) trước 16h ngày 28/9/2016.

ds-sv-dang-ky_kltn_kstn_27092016_post

dssv_dang-ky_kltn_mmt_27092016_post

Trân trọng,

VP Khoa.