Bảng điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 – 2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông công bố điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Sinh viên nộp 02 cuốn báo cáo hoàn chỉnh (bìa mạ vàng), hạn chót 16h ngày 06/01/2015.

NT505.F11_14-11-28