Gặp gỡ Tân sinh viên khoa MMT&TT tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu khóa năm học 2016-2017

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông tin về Tuần lễ sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu khóa năm học 2016-2017 cho Tân sinh viên khóa 2016.

Sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm và lưu ý tham gia đầy đủ.

Vào chiều ngày 29/8/2016, Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tổ chức gặp gỡ tân sinh viên của khoa (Sinh viên ngành Truyền thông và Mạng máy tính và ngành An toàn thông tin)

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30

Địa điểm: Tại UIT (sẽ cập nhật cụ thể sau)

29_KH_DHCNTT_CTSV,9_8_2016