Bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Thông báo

Những sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016, xem thông tin chi tiết trong cột ghi chú để nộp các giấy tờ bổ sung.

Hạn chót nộp chứng chỉ AV, GDQP và trả các chi phí nợ : ngày 15/4/2016.

Sau thời gian trên nếu sinh viên vẫn chưa hoàn tất thủ tục thì kết quả xét tốt nghiệp đợt này sẽ bị hủy.

Trân trọng

VP Khoa

KQxet tot nghiep dot 1