Danh sách Hội đồng báo cáo Thực tập tốt nghiệp_cập nhật

Khoa MMT&TT thông báo về danh sách sinh viên tham gia báo cáo Thực tập tốt nghiệp (cập nhật đến 16h ngày 08/7/2016), sinh viên xem thông tin trong file đính kèm Hoi dong TTTN_post.

Thông tin hội đồng:

HĐ1: Phòng E10.2

HĐ2: Phòng E10.4

HĐ3: Phòng E10.6

HĐ4: Phòng E10.8

Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

Trân trọng,

VP Khoa.