Danh sách sinh viên Báo cáo Thực tập tốt nghiệp_ Lớp NT115.H31

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm NT115.H31_17-08-16 _Post

Lưu ý: Sinh viên còn thiếu Phiếu nhận xét phải bổ sung trước 8h00 ngày 14/9/2017.

Trân trọng,

VP Khoa.