TB GVPB Khóa luận +ĐA tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Sinh viên xem thông tin về GVPB Khóa luận và ĐATN trong các file đính kèm

Thời gian liên hệ với GVPB từ hôm nay đến hết ngày 18/01/2016

Thời gian bảo vệ hội đồng Khóa luận tốt nghiệp: ngày 19/01-20/01/2016.

Thời gian phản biện ĐATN, sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD và GVPB để được chấm đồ án.

Trân trọng
Bùi Thị Thanh Bình

GVPB DATN

GVPB KLTN