Thông báo sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Sinh viên xem danh sách dự kiến trong file đính kèm

Những sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tốt nghiệp nộp đơn về hồ sơ về vp khoa đến hết ngày 10/3/2017.

Lưu ý sinh viên phải photo biên lai đóng lệ phí xét tốt nghiệp, vp khoa không nhận biên lai chính.

Danh sách đính kèm:

DS_TOTNGHIEP_1_HK_1_NH2016

Danh sach sinh vien xet tot nghiep ANTN

Trân trọng

Vp Khoa