Thông báo thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 09/6/2018 (thứ 7).

Địa điểm: Giảng đường A.

Để buổi Lễ được diễn ra thành công tốt đẹp, sinh viên nào tham dự Lễ tốt nghiệp vui lòng đăng ký theo link sau: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018

Sinh viên đăng ký đến hết 16h00 ngày 02/6/2018.

Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm về thời gian nhận lễ phục TB LE TRAO BANG DOT 1- 2018

Trân trọng,

VP Khoa.