Thông báo thời gian, địa điểm báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2, năm 2014-2015

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 7h30, ngày 25/6/2015

2. Địa điểm:

– HĐ 1: P.A106

– HĐ 2: P.C101

– HĐ 3: P.C102

– HĐ 4: P.C104

Yêu cầu tất các các sinh viên đã nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp có mặt trước 10 phút để chuẩn bị.

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm NT501.F21_22062015_post