Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 2, năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014 cho Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân.

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27/12/2014

Địa điểm: Giảng đường 1,2,3

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-chuc-le-tot-nghiep-va-trao-bang-dot-2-nam-2014