Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK hè NH 2017-2018

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian sinh viên báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước Hội đồng như sau:

– Thời gian: thứ 3, ngày 11/9/2018

+ Lớp NT115.I31: bắt đầu lúc 8h00

+ Lớp NT115.I31.ANTN: bắt đầu lúc 13h30

– Địa điểm: Phòng C102.

Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

 

Trân trọng,

VP Khoa.