Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK1, năm 2015-2016

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:

Thời gian: thứ 2 ngày 25/01/2016 ( địa điểm thông báo sau)

Các bạn sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo cho tốt nhé.

Trân trọng,

VP Khoa.