Thông báo về thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp HK2, năm 2015-2016

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:

– Thời gian: 8h00 thứ 3,  ngày 12/07/2016.

– Địa điểm: Tầng 10, Khu nhà E.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm Hoi dong TTTN_post

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2

Lưu ý: Bạn nào chưa ký tên nhớ đến VP Khoa ký, nếu không sẽ không được tính điểm.

Các bạn sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo cho tốt nhé.

Trân trọng,

VP Khoa.