Thông báo về thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015-2016

Khoa MMT&TT thông báo về thời gian và địa điểm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015-2016 như sau:

Thời gian: 8h30 ngày 11/7/2016

Địa điểm: Phòng E8.3, tầng 8, Khu nhà E.

Đề nghị sinh viên có mặt trước thời gian bảo vệ 15 phút để chuẩn bị.

Trân trọng,

VP Khoa