Thông báo về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập doanh nghiệp.

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiệp trước hội đồng như sau:

Thời gian: 8h00 thứ 2 ngày 25/01/2016.

Địa điểm: Hội đồng 1: Phòng E4.2 (tầng 4, nhà E).

Hội đồng 2: Phòng E4.4

Yêu cầu sinh viên có mặt trước Hội đồng 15 phút để chuẩn bị.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm: NT501.G11_HD – Post.

Chúc các bạn thành công trong buổi báo cáo!

Trân trọng,

VP Khoa.