Thông báo về việc đăng ký các môn Đồ án

Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về việc đăng ký các môn học Đồ án: Đồ án tốt nghiệp, Đồ án chuyên ngành, Đồ án lập trình ứng dụng mạng. Sinh viên gửi  đơn đăng ký Đồ án (file mẫu đính kèm) có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn về Văn phòng Khoa, hạn chót:  16h ngày 21/4/2016.

Trân trọng
VP.Khoa