Thông báo về việc hủy môn Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên đã đăng ký môn Kỹ năng nghề nghiệp để thay cho môn Nhập môn quản trị doanh nghiệp muốn hủy môn thì nộp đơn tại Văn phòng khoa, hạn chót trước 16h ngày 16/04/2015.