Thông báo về Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2014-2015

– Sinh viên xem thông tin GV phản biện trong file đính kèm.

– Thời gian gặp GV phản biện từ ngày 24/6 đến hết ngày 28/6/2015

– Thời gian báo cáo trước hội đồng: 8h30 ngày 30/6/2015. tại phòng C101.

Trân trọng

VP Khoa.

TT GVPB