Thông báo về thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016

Thông báo

Đề nghị tất cả các sinh viên có tên trong danh sách bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016 có mặt lúc 7h30 ngày 19/01/2016 tại phòng C102 để nghe đọc quyết định và những quy định chung về việc bảo luận khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách Hội đồng và thời gian bảo vệ sẽ được thông báo tại phòng C102 vào sáng ngày 19/01/2016.

Trân trọng

Vp.Khoa