Thông báo về việc làm lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2015

Khoa MMT&TT thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2015 như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 19/12/2015

Địa điểm: Giảng đường 1 – Tòa Nhà A.

Thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

19TB_CTSV

Trân trọng,

VP Khoa.