Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp HK1 NH 2018-2019

Khoa MMT&TT gửi Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019, sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Lớp MMTT2014: