Thông báo tuyển sinh bổ sung vào Chương trình Kỹ sư tài năng

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông sẽ tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp tài năng khoá 2014. Sinh viên có nhu cầu nộp đơn về VP Khoa.

Địa điểm: phòng E8.2

Thời gian: đến 15h ngày 22/02/2016.

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Don-dang-ky-xet-tuyen-KSTN_20160218

Thong bao tuyen sinh-Dot-1-2016