Tổng kết cuộc thi UIT với An toàn thông tin 2015

Là cuộc thi học thuật cấp trường, truyền thống và uy tín do Khoa Mạng máy tính & Truyền thông tổ chức hàng năm, “UIT với An toàn thông tin 2015” đã thu hút hơn 30 đội với gần 150 thí sinh đăng ký tha...