TB GVPB Khóa luận +ĐA tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016

Sinh viên xem thông tin về GVPB Khóa luận và ĐATN trong các file đính kèm Thời gian liên hệ với GVPB từ hôm nay đến hết ngày 18/01/2016 Thời gian bảo vệ hội đồng Khóa luận tốt nghiệp: ngày 19/01-20/0...