Thông báo V.v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 9/2019

Khoa MMT&TT thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 9 năm 2019, những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ về vp Khoa, thông tin như sau: HỒ SƠ Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu Don_de_nghi...