Thông tin v.v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

Vp khoa MMT&TT thông báo cho các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 như sau: 1. Các bạn có tên trong danh sách sau đến vp khoa nhận hồ sơ về để xét đợt 2  vì thiếu chứng chỉ...