Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về danh sách xử lý học vụ mới cập nhật (file đính kèm XLHV KHOA MMT_20160404). Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đường link https://nc.uit.edu.vn/giao-vu/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-ve-danh-sach-xu-ly-hoc-vu-hk1-nam-hoc-2015-2016.html.
Lưu ý: Sinh viên bị Cảnh cáo cũng nộp đơn cứu xét để được Hội đồng xem xét giải quyết và hạ mức kỷ luật.
Trân trọng,
VP Khoa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây