Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm.
1. Danh sách sinh viên Kỹ sư tài năng chuyển ra chính quy đại trà: 58_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015
2. Danh sách sinh viên lớp Kỹ sư tài năn An ninh thông tin Khóa 2014: 64_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015
3. Danh sách sinh viên lớp Kỹ sư tài năn An ninh thông tin Khóa 2013: 65_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015
4. Danh sách sinh viên lớp Kỹ sư tài năn An ninh thông tin Khóa 2012: 66_QD_DHCNTT_DTDH_ngay_21_5_2015

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây