Sinh viên đăng ký làm Đồ án chuyên ngành liên hệ với giảng viên hướng dẫn và nộp đơn đăng ký (file đính kèm Mau_DangKyDoAnChuyenNganh) có chữ ký của giảng viên về Văn phòng Khoa trước ngày 18/03/2015.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây