Khoa MMT&TT thông báo danh sách phân công giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau:

  • Thời gian chấm phản biện: Từ 22/6/2017 đến 29/6/2017.
  • Thời gian báo cáo trước hội đồng: ngày 4-5/7/2017 (Thời gian chi tiết Khoa sẽ thông báo sau khi có quyết định)

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm: DS GV phản biện KLTN HK2_2016
Lưu ý: Tùy từng giảng viên sẽ có lịch tiếp sinh viên khác nhau, sinh viên liên hệ với giảng viên sớm để có thời gian chỉnh sửa báo cáo (nếu có).
Trân trọng,
VP Khoa.