Khoa MMT&TT thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm báo cáo Thực tập tốt nghiệp trước Hội đồng như sau:

  • Thời gian: 08h30 thứ 2, ngày 16/01/2017.
  • Địa điểm: Khu nhà C

    • Hội đồng 1: Phòng C102
    • Hội đồng 2: Phòng C104
  • Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm DS Hoi dong bao cao thuc tap tot nghiep_post

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước Hội đồng 15 phút và chuẩn bị slide để báo cáo.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E.

Trân trọng,
VP Khoa.