Để hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ I, năm học 2018-2019, Khoa MMT&TT giới thiệu đến các bạn sinh viên những hướng nghiên cứu và các đề tài nhận hướng dẫn làm Luận văn của các thầy cô giảng viên tại khoa.
Các bạn chủ động liên hệ với các Giảng viên sớm để trao đổi về việc nghiên cứu, thực hiện Khóa luận tốt nghiệp qua thông tin liên hệ tại trang https://nc.uit.edu.vn/giang-vien
1) PGS. TS Lê Trung Quân (nhận 2 SV thực hiện KLTN):
Email liên hệ: quanlt@uit.edu.vn

  1. Software-Defined Networking: So sánh hiệu năng giữa truyền data trên IP network vs. flows/paths of openFlow/openvSwitch
  2. Mô hình hóa traffic ứng dụng real-time IoTs {air quality index, hoặc smart garden, hoặc eko memsic} và kiểm thử với công cụ QOMET/Dummynet

2) TS. Nguyễn Tuấn Nam
Email liên hệ: namnguyen@uit.edu.vn

  • Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý  máy ATM
  • Nội dung chi tiết: Sinh viên sẽ được làm việc trên 1 đề tài thực tế của doanh nghiệp ngân hàng tài chính. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu về lập trình web và di động, thực tập trên ngôn ngữ Java và các framework mới nhất như Spring, Spring Boot.  Nếu kết quả tốt, sẽ có cơ hội làm việc tại tổ chức tài chính ngân hàng.

3) ThS. Phan Thế Duy – Phòng Thí nghiệm ATTT 
Email liên hệ: duypt@uit.edu.vn

  • An toàn, an ninh thông tin cho mạng điều khiển bằng phần mềm (Software-defined networking – SDN):

 + Cân bằng tải giữa các controller trong mạng SDN

 + Giải pháp phát hiện và giảm thiểu ảnh hưởng tấn công DDoS trong mạng SDN

 + Pháp chứng kỹ thuật số (forensics) trong mạng SDN

 + Phương pháp xác thực application-controller, controller-controller trong SDN.

 + Các phương pháp học máy (machine learning) trong  phát hiện nhận diện tấn công ở môi trường mạng SDN.

  • Ảo hóa chức năng mạng (Network function virtualization – NFV)
  • Công nghệ blockchain:

 + Các vấn đề về an ninh, bảo mật và tính riêng tư của dữ liệu người dùng trên blockchain.

 + Blockchain và mạng SDN

 + Ứng dụng blockchain trong lĩnh vực bản quyền sở hữu trí tuệ, y tế, giao thông.

(đang cập nhật)